Menu

Reglement & Voorwaarden

Reglement & Voorwaarden

Dit reglement dien je verplicht te kennen bij deelname.
Er moet worden getekend voor akkoord bij inschrijving en betalen.

Trekkertrek Zeeland Trekkertrek Zeeland Trekkertrek Zeeland

(pdf link onderaan pag.)

 • Indien niet tijdig opgesteld voor trek: diskwalificatie
 • Trekker mag maar 1 keer mee trekken (uitgezonderd sportklassen)
 • Maximaal 1 chauffeur per trekker
 • Maximaal 110 deelnemers
 • Trekker moet te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden, men moet blijven zitten, en mag het stuur niet loslaten
 • Elke trek moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen en mechanisch schakelen is niet toegestaan.
 • De getrokken afstand is bepalend voor de klassering. Wanneer meerdere trekkers in de zelfde klasse over de volle honderd meter hebben getrokken, wordt er in een finale trek met een verzwaarde sleepwagen de eindstand bepaald.
 • Om ongelukken te voorkomen dienen aanwijzingen van de wedstrijdleiding opgevolgd te worden.
 • De deelnemende tractoren dienen van een W.A. verzekering te zijn voorzien.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een tractorrijbewijs of tenminste 18 jaar te zijn.
 • Bij overmatig drankgebruik mag er niet meer worden gesleept.
 • De trekker mag voorzien zijn van dubbellucht mits deze op deugdelijke wijze bevestig zijn.
 • De trekker moet zijn voorzien van een veiligheidscabine of beugel.
 • De maximale hoogte van het trekpunt mag niet hoger zijn dan 50 CM bovenkant onderste treklip
  t/m de klasse 7.5 ton  plus sportklassen, alle volgende klassen 60 cm
 • Trekhaak en contragewichten mogen niet achter de achterbanden uitsteken, gebruik van hefinrichting is ook niet toegestaan.
 • Wanneer de trekker of sleepwagen buiten de baan komt wordt de betreffende trek gediskwalificeerd.
 • De trekker wordt voor elke trek gewogen, incl. chauffeur, en de trekhaak hoogte wordt daar ook gemeten.
 • Over de punten die niet in het reglement staan beslist de wedstrijdleiding.
 • We hopen dat de deelnemers zo sportief zijn zich op te geven in de klasse waar ze thuis horen.
 • Reglement Sport en mega sportklassen
 • Wij hebben ook dit jaar de Basrijs-competitie, dus kunt u voor een sportklasse worden bijgeschreven bij de competitie.
  Als u niet geheel aan dit reglement kunt voldoen, meldt dit dan op het inschrijfformulier. Wij kunnen wij als organisatie altijd kijken of we een aparte klasse van maken.
 • Voor een volledig hydropuller-reglement: zie de pdf hier